Accountancy

Ondernemersplan, liquiditeitsbegroting en jaarrekening samenstellen

Ondernemersplan en liquiditeitsbegroting

Heeft u een geweldig plan en wilt u er helemaal voor gaan?
Dan is het uiteraard zaak eerst te bepalen of het financieel haalbaar is.
BTS Belastingadviseurs kan met u een ondernemersplan of een investeringsbegroting opstellen. Financieringsinstellingen vragen tegenwoordig een gedegen ondernemersplan.
In het ondernemingsplan wordt het doel geformuleerd, de investering beschreven, de benodigde financiering berekend en een prognose gemaakt van de eerste jaren na investeren.

Uw jaarrekening samenstellen

De jaarrekening is het cruciale document waarin de directie inzicht geeft in de financiële prestaties van de onderneming. Ook de buitenwacht kijkt mee. Banken en overige kredietverschaffers verwachten optimale helderheid en betrouwbare cijfers.

Wij zorgen ervoor dat uw jaarrekening helderheid verschaft omtrent de financiële prestaties van uw onderneming en dat de jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wet- en regelgeving. Hiermee bent u verzekerd van een betrouwbare financiële verantwoording, hetgeen voor u een prima uitgangspunt vormt bij het nemen van strategische beslissingen zoals investeringen, uitbreidingsplannen, aangaan van financieringen en het verkopen of afstoten van activiteiten.

Wij adviseren en begeleiden u op financieel, commercieel, juridisch en economisch terrein. Desgevraagd gaan wij over tot concrete acties en schakelen daarbij eventueel collega-specialisten in.
Immers, in onze visie staat de continuïteit van uw onderneming steeds weer centraal.

Binnen 24 uur uw offerte

Uw aanvraag is gratis en wordt binnen 24 uur na aanvraag behandeld.
De aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld en verplicht u tot niets.

Vraag hier snel uw offerte aan >

Het team van BTS Belastingadviseurs
©2024 BTS Belastingadviseurs | privacybeleid